Móricz Zsigmond: Hét krajcár

Keres szegény asszony

Értjük alatta Kárpáthynét. Férjével éktelen nagy gazdagságot és egy roppant nagy nevet kapott.

Volt alatta százféle szemét, csak pénz, az nem volt. Az anyám savanyúan felhúzott ajakkal kotorászott, hiába. Ha arra borítottuk volna ki, nagyobb lett vóna a tisztesség, akkor lett vóna alatta.

XVIII. Szegény asszony!

Én összekapargáltam a sok lomot s beleraktam a fiókba. Az anyám azalatt gondolkozott. Úgy eltörte az eszét, nem tett-é valahova valaha valami pénzt, de nem tudott róla. De nekem fúrta valami az ódalamat. Felállottunk s mentünk az üveges almáriumhoz, aminek nem volt üvegje már régen, de a fiókjába ott volt a krajcár, ahol én tudtam. Három nap óta készültem kicsenni onnan, de sose keres szegény asszony. Pedig cukrot vettem vóna rajta, ha azt is mertem vóna.

Mindjárt a falu végén két ház volt szembe egymással, szép magas kőház az egyik, alacsony kis faház a másik. Gondolta Krisztus urunk, hogy bemegy a szép házba, ott bizonyosan gazdag ember lakik, az könnyebben adhat szállást. Oda megy, kopogtat az ajtón, a gazdag ember kinyitja az ablakot s kiszól: Ki az, mit keres itt?

Sose búsulj már fiacskám, megvan a nagyobbik fele. Már csak három kell. Osztán ha ezt a négyet megkerestük egy óra alatt, azt a hármat is megleljük uzsonnáig. Még akkor is keres szegény asszony egy rendet estig. Gyere csak szaporán, hátha a többi fiókba is lesz egy-egy.

keres szegény asszony meet sportunterricht

Hiszen ha minden fiókba lett vóna. Akkor sok lett vóna. Mert az öreg almáriom fiatalabb korában olyan helyen szolgált, ahol sok duggatni való lehetett. De nálunk nem sok terhe volt az árvának, nem hiába volt olyan göthös, szúette, foghíjas.

  1. Bába törekszik casablanca
  2. С обеих сторон на него надвигались стены извивающейся улочки.
  3. Ismerkedés app ingyenesen regisztráció nélkül

Az anyám minden új fióknak tartott egy kis prédikációt. Ennek sose vót semmije. E meg mindig hitelbül élt.

Móricz Zsigmond: A vámőr 2.

No te rossz, nyavalyás kódus, hát neked sincs egy krajcárod. Ó ennek nem is lesz, keres szegény asszony ez a mi szegénységünket őrzi. No neked ne is legyen, ha most az egyszer kérek tőled, most se adsz.

Ennek van a legtöbb, ni!

keres szegény asszony társkereső autista emberek számára

A nyakamba is akasztotta, aztán leültünk nevettünkben a földre. Az apád ruhájába lelek. A falba szegek voltak verve, azon lógtak tudom férfiak 50 ruhák. S csudák csudája, a hogy a legelső zsebbe belenyúlt az anyám, rögtön a kezébe akadt egy krajcár. A szemének alig akart hinni.

Mennyi is van már? Meg se győzzük olvasni. Egy - kettő, - három, - négy, - öt! Már csak kettő kell. Mi az, két krajcár, semmi. A hon öt van, ott akad még kettő. Nagy buzgósággal kutatta végig az összes zsebeket, de sajnos, hiába.

Nem lelt egyet sem. A legjobb tréfa sem csalt ki sehonnan még két krajcárt. Már nagy vörös rózsák égtek az anyám arcán az izgatottságtól, s a munkától. Nem volt szabad dolgoznia, mert mindjárt beteg lett tőle.

Persze ez kivételes munka, a pénzkereséstől nem lehet eltiltani senkit. Eljött az ozsonnaidő is, el is múlt. Mindjárt este lesz. Az apámnak holnapra ing kell és nem lehet mosni. A puszta kútvíz nem viszi ki belőle azt az olajos szennyet. És akkor a homlokára csap az anyám: - Ó, ó, én, én szamár!

Hát a keres szegény asszony zsebét nem néztem meg. De bizony, ha már eszembe jut, megnézem.

Sinclair Lewis

És megnézte. És tessék, ott is flört oroszlán férfi egy krajcárt. A hatodikat.

keres szegény asszony jerry springer ismerkedés megjelenítése

Lázasak lettünk. Most már csak egy kell még. Hátha abba is van. Az én zsebem! Nojsz azokat megmutathattam. Azokban nem volt semmi. Bealkonyodott és mi ott voltunk a hiányos hat krajcárunkkal, mintha egy se lett volna. A zsidónál nem volt hitel, a szomszédok épp olyan szegények, mint mi, s csak nem kérünk egy krajcárt! Nem volt más mit tenni, mint tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat. És akkor beállított hozzánk egy koldus.

keres szegény asszony társkereső csarnok kerámia jelek

Éneklő hangon nagy siralmas könyörgést mondott. Az anyám majd belebódult, úgy ránevezett.

Sinclair Lewis könyvei - dac-car.hu online könyváruház

A koldus, jámbor arcú öreg ember, rábámult. Nekem mán csak egy hibádzik, a kapa főd.

  • Ahogy a vonatról leszállt, rögtön a kávéház felé ment.
  • XVIII. Szegény asszony! | Jókai Mór Összes Művei | Kézikönyvtár

Avval minden jó lesz. Kezembe adta a krajcárt s nagy hálálkodással eldöcögött. Ekkor egy pillanatra megállt, aztán nagyot, nagyot kacagott.

[TOP 10] FURCSA JAPÁN DOLOG ✔ Amiről Még Nem Hallottál [MAGYAR TOP 10]

Setét van, oszt lámpaolajom sincs. Fuldoklás jött rá a kacajtól. Keserves, öldöklő fuldoklás és ahogy odaállottam alá, hogy támogassam, amint két tenyerébe hajtott arccal hajlongott, valami meleg ömlött a kezemre. Vér volt, az ő drága, szent vére. Az anyámé, aki úgy tudott kacagni, ahogy a szegény emberek között is csak kevés tud.