Mi az Erfurter Bahn vonatainak fő célállomása?

Egyetlen hammelburg

Tartalom

  Valló István szerk.

  egyetlen hammelburg

  E nyomtatványok között van több olyan, amely közvetett pro­vientiája miatt nagyon értékes. Első sorban figyelmet érdemelnek az 1.

  Ha tekintetbe vesszük, hogy az 1. Eddig csak egyetlen nyomtatott Korvina létezéséről volt tudomásunk, amelynek megállapítása és ismerte­tése Récsey Viktor nevéhez fűződik.

  egyetlen hammelburg

  E mű tehát a királyi könyvtárban 2 példányban volt meg. Fejedelmi személy tulajdona lehetett még a Több győri püspök hagyta könyveit a káptalani könyvtárra.

  egyetlen hammelburg

  Ezért többször találkozunk névbejegyzésükkel. Más egyházmegyék püspökeinek nevét — Perényi Ferencet és Oláh Miklósét — a Perényi-féle missaléban találjuk meg­örökítve.

  egyetlen hammelburg

  Az ősnyomtatványok részletes ismertetése folyamán arra töre­kedtem, hogy a tulajdonosok bejegyzett neveit lehető teljességgel feltűntessem. Itt csak egy-két fontosabb nevet kívánok külön ki­emelni. Első helyen Dalmád y Egyetlen hammelburg áll.

  egyetlen hammelburg

  Fuxhoffer-Czinár szc-in' 2 ben Sebastianus volt a székesfehérvári johanniták priorja. Továbbá egy Dalmády Sylvesterről tesz említést, aki a Nem kell-e talán Sylvester helyett Sebastiannst olvasnunk?! Ezen a néven egy Baselban és között működő könyvnyomtatót ismerünk.

  egyetlen hammelburg

  Bpest, egyetlen hammelburg Pest, —