أنت محظور مؤقتاً

Nyugdíjas találkozó helyén

Őszirózsa Nyugdíjas klub Őszirózsa Nyugdíjas klub A nyugdíjas klub alapításának ötlete egy kirándulás alkalmával vetődött fel. Az elhatározást tett követte: őszén 52 taggal kezdte meg működését a csoport.

Tisztelt Ünneplő Közösség! Kedves Nyugdíjasok!

nyugdíjas találkozó helyén

Hercegkút Község Önkormányzata nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm településünk nyugdíjas polgárait ezen a szép ünnepen. Október elseje az Idősek Világnapja, hivatalosan óta.

dac-car.hu - Balatoni Randevú

Ezért nem véletlenül tartják szerte a világon ebben az időszakban a megemlékezéseket, ünnepségeket az idősekről. Azokról, akik küzdelmes, szorgalmas munkával sok mindent letettek már az asztalra.

nyugdíjas találkozó helyén

És így teszünk mi is Hercegkúton, több mint egy évtizede, időzítve ezt az őszi munkákhoz, különösen a szüreti munkák végéhez. Mert mi is azt valljuk, hogy ki más érdemelné meg a legnagyobb tiszteletet, mint az az ember, aki egész életében helytállt, dolgozott, összetartotta a családot, felnevelte nyugdíjas találkozó helyén, segít felnevelni unokáit?

Október 19. – Nyugdíjas Találkozó

Az olyan ember, aki egy életen átbizonyított, tisztességet, becsületet, szorgalmat. Az idősek nem egyetlen napot érdemelnek, rájuk az év minden napján oda kellene figyelni, hálával és szeretettel. A családok gondoskodása mellett a helyi közösség életét szervező önkormányzatnak is mindent meg kell tenni azért, hogy Önök a megérdemelt pihenés éveiben megkapják mindazt ismerősök borkum támaszt, mely megszépítheti, teljesebbé teheti napjaikat.

A mi feladatunk, hogy az idősebb korosztályok számára olyan életkörülményeket biztosítsunk, mely lehetővé teszi számukra az öregkorhoz méltó tartalmas és derűs életet. Az önkormányzat ennek érdekében döntött évekkel ezelőtt a szociális ellátások kibővítéséről.

Alapellátás keretében több mint egy évtizede nyugdíjas találkozó helyén a napi egyszeri meleg étkeztetést az igénylők részére, akiknek a száma —örömünkre- folyamatosan emelkedik, szakképzett gondozónők foglalkoztatásával történik a házi segítségnyújtás.

A felújított orvosi nyugdíjas találkozó helyén zajlik az egészségügyi alapellátás. Akadálymentesített Idősek Klubja várja a nyugdíjasokat, ahol a Freundschaft Vegyeskórus Egyesület Alapszabályának módosítása után, egyesületi formában kiválóan, tartalmas programokat szervezve működik tovább, a korábbi helyén.

Ez a helyszín kiválóan alkalmas az idősebb, tapasztaltabb generációval való folyamatos kapcsolattartásra, konzultációra, beszélgetésekre. Sokan mondják az idősek közül, hogy megették már a kenyerük javát.

Én ezt úgy gondolom, megtették, amit várt tőlük a család, a közösség, nyugdíjas találkozó helyén nemzet s most már a pihenés éveit töltik. Aktívan és passzívan, anyai gondokkal, gyengülő egészséggel, a gyerekek, unokák, nyújtotta örömökkel, borúval-derűvel morzsolják a lassúbbodó tempójú napokat.

nyugdíjas találkozó helyén

Mi, mindnyájan, akik ma jelen vagyunk ezen az ünnepségen, kívánjuk Önöknek, hogy a több évtizede közösen kiválasztott úton haladjanak tovább jó egészségben. Szinte hihetetlen, hogy már egy év eltelt azóta, hogy itt köszönthettem Önöket. Most a köszöntés mellett, szeretnék Önöknek nagyon röviden beszámolni arról, mi történt az elmúlt egy év alatt.

A Hercegkúti Hírekben néhány hete leírtam és összefoglaltam az elmúlt egy évet. Ezért csak kiragadnék néhányat a legfontosabbak közül.

nyugdíjas találkozó helyén

Fő cél az, hogy tudjuk működtetni az intézményeinket, hiszen ezek működése létfeltétele a falu életképességének. Úgy gondolom, ezt maradéktalanul sikerült végrehajtani. A személyi váltások is jól sikerültek.

Kedves Nyugdíjas Társak! Hosszú bezártságot, magányos időszakot követően készülünk a gondtalanabb életre, a közös, vidám órákra. A hagyományos rendezvénysorozat idén

Az új kollégák hamar beilleszkedtek és beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Fontos feladatként tartom számon a település külső megjelenésére, tisztántartására, a közterületek, zöldfelületek folyamatos takarítására való odafigyelést, ami nemcsak az itt élők jó közérzetéhez elengedhetetlen, hanem az ide érkező turisták, vendégek, vagyis az idegenforgalom szempontjából sem mellékes.

Remélem, Önök is tapasztalják és értékelik ezirányú törekvéseinket. Kiváló a kapcsolatunk az Egyházközséggel,a nemzetiségi önkormányzattal, és a szépszámú, kiválóan működő és erősödő civil szervezetekkel. Ezúton is kérem Önöket, hogy segítsék majd a szerzők további kutató munkáját.

nyugdíjas találkozó helyén

A partnerséget illetően fő célom továbbra is az, hogy a település minél több lakosa kapcsolódhasson be és vehessen részt benne közvetlenül. Itt nem csak az obersulmi kapcsolatra gondolok, hiszen májustól a franciaországi Beomeont le Roger is hivatalosan partnerünk, valamint jó úton járunk egy lengyelországi és egy szlovák kapcsolat kiépítése terén is. Tartottunk sok rendezvényt az elmúlt egy évben.

Volt köztük olyan, amelyeket a korábbi években is megtartottunk.

nyugdíjas találkozó helyén

Volt olyan, amit több év után elevenítettünk fel Voltak olyanok is, nyugdíjas találkozó helyén az újdonság erejével hatottak, és hagyományteremtő céllal szerettem volna megrendezni.