Filippiekhez 3 ERV-HU;SHP;NIV - Krisztust igazán megismerni mindennél - Bible Gateway

Megismerni dict, Vélemények

Update Krisztust igazán megismerni mindennél többet ér!

  1. Megismerni (megismer) jelentése németül » DictZone Magyar-Német …
  2. EurLex-2 - Nem akarod megismerni a barátaidat.

Számomra nem fárasztó, ha újra meg újra erre bíztatlak benneteket, hiszen ez titeket megerősít. Legyetek óvatosak, mert ezek gonosz ügyet szolgálnak, és mindenkit alá akarnak vetni a körülmetélésnek! Mi Istent az ő Szent Szelleme által imádjuk,[ c ] egyedül csak a Krisztus Jézusban dicsekszünk, és nem magunkban bízunk, vagy abban, amit magunktól megismerni dict meg tudnánk tenni.

megismerni dict

Ha valaki ilyen előnyökben bízik, akkor én sokkal megismerni dict bízhatnék! Származásom szerint Izráel népéhez — közelebbről Benjámin törzséhez — tartozom. Héber szülők héber anyanyelvű gyermeke vagyok, akárcsak minden ősöm.

A Törvény követésére nézve a farizeusok közé tartoztam. Senki sem találhatott hibát abban, ahogyan Mózes Törvényét követtem.

Most már viszont úgy tekintek rájuk, hogy Krisztussal összehasonlítva csak veszteséget jelentenek. Mert őt igazán megismerni — az minden másnál összehasonlíthatatlanul jobb és értékesebb!

Így hát minden mást kárba veszni hagytam, és a szemétbe dobtam, csakhogy Krisztust megnyerjem, 9 és benne élhessek.

megismerni jelentése angolul

Mert őbenne, vagyis a Krisztusban való hitem alapján Isten elfogadott engem. Egykor igyekeztem a Törvényt megtartani, és ilyen módon kiérdemelni, hogy Isten elfogadjon engem — ezzel azonban kudarcot vallottam.

megismerni dict

Azt kívánom, hogy egyre jobban átváltozzam, megismerni dict hasonlítsak hozzá, közösséget vállalva Krisztussal a szenvedéseiben is, egészen a halálig. A győztesnek járó jutalomért küzdök 12 Nem gondolom, hogy mindezt elértem volna, vagy hogy már tökéletes lennék. De azért küzdök, hogy elérjem nyíregyházi rosszlányok kezembe vehessem a kitűzött jutalmat — hiszen Krisztus éppen ebből a célból vett engem a kezébe.

megismerni dict

Azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát mutattunk nektek! Ezekről már sokszor beszéltem nektek, és most sírva mondom ismét.

megismerni dict

Nem Istent imádják, hanem a saját testi kívánságaikat megismerni dict, s folyton csak földi dolgokon jár az eszük. Szégyenletes dolgokat tesznek, és még büszkék is rá!

megismerni jelentése németül

Szabadítónkat, az Úr Jézus Krisztust is a Mennyből várjuk: onnan fog visszajönni. S ugyanezzel az erővel fogja uralmát kiterjeszteni minden és mindenki fölött. Lásd a Szójegyzékben. Szellemi értelemben azokat jelenti, akik Jézusban hisznek, és az Új Szövetség részesei.