Rockestra téma

Kislemez waldheim, Történelem

Dunántúli Napló, Az Egye­sült Államokban, Chicagóban látta meg a napvilágot, s ez a harmadik — megújított — ki­adása a híres sorozatnak. Húsz­ezer nevet tartalmaz.

kislemez waldheim

Címe: Kislemez waldheim Who in the World? Hétszáz oldalas és angol nyel­ven íródott. De ez az ismert arc, az is­mert hang, meg szempár nem kíván jelzőket. Jel - zőtlenül is mindent magában foglalva ő: Kovács Kati.

kislemez waldheim

Mi van vele? Hogy van?

Rockestra téma

Miképpen vé­lekedik az emberi életerőről? Mit mond az életpálya előtt álló fiataloknak?

kislemez waldheim

Hogy hogy van? Most jött meg Kubából, meséli: a közönség betörte az ajtót, mert nem kapott minden­ki jegyet. Vagyis — a sztárok életét éli és leszámítva egy un­dok vírusos influenzát, jól van.

Josh. - Cordula Grün (live bei Bayern 3 Fresh)

Most jövök il- etékesektől, akik két szép da- omat akarják kihagyni az új emezemről. Előfor­dult már, hogy a szakzsürinek nem tetszett egy-egy nótám, mégis sláger lett belőle.

kislemez waldheim

Kovács Kati élete — tanul­ságokkal van teli. Elteltek évek, iogy legjobb tudásommal el- mekeltem a dalokat, de ha nőst visszahallgatom ezeket, ikkor hallom, nem volt igazán iennük a lelkem. Rutinhiány- »ól. Nagyon fontos nekünk a zínpadi rutin.

Marvin Gaye

Abba kellett hagynom, dolgozni kezdtem. Nagyon sajnálom, mert ott sok­minden hasznosat tanultunk. Aztán ahogy megvetettem a lábamat ezen a pályán, engem is mindig vittek volna minden­hová énekelni. De meg kellett találnom az egészséges kislemez waldheim a kislemez waldheim és a szín­vonal között. Ezt nagyon nehéz megtalálni, de kell, mert a sok előadás megöli a fejlődést, a sokirányú szakmai érdeklődést.

Volt hat évem egyetlen sza­badnap nélkül.

Most már el­járok a kollégáim műsorára, és minden művészeti jellegű ér­deklődésemet kielégítem. Aztán a mi pályánk intrikái Az akaraterő tehát többirányú volt!

kislemez waldheim

Néha vidéken 10—12 dal a koncertidőm, én meg nem egyszer a kétszeresét énekelem. Jólesik, hogy énekelhetek, meg az, hogy örülnek. Nagyon sze­retem az embereket. Utálom a hosszú autózást, ál­matlanságot, de ha vidéken kislemez waldheim a nézőtérről feláradó sze­reltet, akkor még másnapra is van energiám.

Nem hiszek a rossz közönség fogalmában. Van persze rossz hangulatú kö­zönség is, de igazán mindig bennünk van a hiba. Ha meg jön a kislemez waldheim, az szerintem az önvizsgá­latra jó. Egyébként kétszer kezdte a pályát.

Az első Ki mit tud-on nem felelt meg. Igaz, a máso­dikra anyukája neveztette be, de ma ő: Kovács Kati Hírmagazin fiataloknak Tessék választani í Laura Antoáellit Olaszország mediterrán szépségének és az ifjú Sophia Lorennek tartják. Hogy valóban ö lesz-e a nagy sztár utóda, — kislemez waldheim tudni. Mi mindenesetre közöljük mindkettőjük képét. Tessék választani: melyik szebb?

Zene történelem

I Földessy Dénes Miniorgona. Hangszerkeres­kedelmünk szenzációja a forintos szovjet miniorgona. Két és fél oktávos, hangszínváltós, rádióra, erősítőre egyaránt rá­kapcsolható és egy táskában elfér.

Tavaszi vakáció.

Kalapács Apolló

Ez lesz a cí­me annak a hangversenynek, amelyet az Expressz Ifjúsági és Diák Utazási Iroda Baranya megyei Kirendeltsége szervez április 5-én délután 4 és este 7 órakor Pécsett a sportcsarnok­ban. Fellép a Piramis és a dél­amerikai Los Pachungos együt­tes. Ez a neve az új ma­gyar farmernek, amelyet átlago­san forintért árusítanak. Szabása a Lee típust követi és — mivel pamut és viszkóza összetételű — nem kell vasalni.