Tanítás otthonról - a digitális távoktatás támogatásának lehetőségei

Ismerkedés a diákok internetes,

A tantermi és az on-line oktatás tanítás és tanulás összehasonlító elemzése Helyzetkép a koronavírus hatása miatt bekövetkezett digitális oktatás bevezetéséről A bejelentésre Az intézkedés kiterjedt mind a közoktatásra, mind tanfolyamok, ismerkedés a diákok internetes képzéseire is.

A digitális távoktatásra való átállás segítése, támogatása érdekében az Oktatási Hivatal és a Nemzeti Pedagóguskar módszertani ajánlásokat fogalmazott meg. Az intézkedés hatására az intézményi hagyományos tantermi oktatás Az iskolákban még néhány napig tartottak értekezleteket a módszerek, eljárások egyeztetése érdekében, majd az intézmények kiürültek. Első lépésben felmérésre került oktatási intézményenként, hogy tanár és diákok részére rendelkezésre állnak-e a távoktatáshoz szükséges hardvare eszközök, ahol szükséges volt az iskola és a szakképzési centrumok biztosítottak eszközöket.

Iskolánként eltérő volt a digitális távoktatás megkezdésének napja, mert a felkészülés során intézményenként részben azonos, részben eltérő problémákkal kellett szembenézni.

AZ INTERNET VESZÉLYEIRŐL DIÁKOKNAK

Felkészülés pontjai: · megfelelő oktatási platform kiválasztása, ami lehetett intézményenként egységesen meghatározott, de lehetett szabadon választható, · digitális tananyag elkészítése, · a digitális eszközök biztosítása tanár és tanuló részére — bizonyos régiókban ez ismerkedés a diákok internetes gazdasági elmaradottság miatt részben vagy egyáltalán nem tudott megvalósulni, itt a távoktatási forma valósult meg, · tankönyvek kiosztása az intézményekben, · digitális tananyag ütemezések elkészítése a tanárok által, · számonkérési formák kidolgozása.

Intézményenként némi időbeli eltéréssel Az intézményvezetés szinte minden intézményben preferálta a Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer, hétköznapi nevén E-Kréta rendszer használatát. A rendszer az első napokban nem tudott megbirkózni a nagymértékű terheléssel, ezért megkezdődött az oktatási platformok keresése, tesztelése.

Mindenképpen példátlan összefogásról tett tanúbizonyságot a tanártársadalom. Egy hétvége alatt több ezer fős Facebook csoportok alakultak. A tudás, ismeret és tananyag megosztás hatalmas mértékűvé fejlődött néhány nap ismerkedés a diákok internetes.

A platformok használatát leírásokkal, videókkal egymásnak segítve mutatták be. A tananyagbankok kialakításában nemcsak a tanárok vettek részt, számos felajánlás történt egyéb szakmai területekről. Színészek irodalmi művek megismertetésében, felolvasással segítettek.

Ismerkedés a diákok internetes múzeumi kollektíva állt rá egy-egy történelmi témakör kidolgozására. Magán nyelvtanárok adták közre oktatási anyagaikat a nyelvi közoktatásba. A tanárképzésben részt vevő hallgatók erős IKT ismeretükkel külön csoportokban segítettek a tananyagok digitális formára konvertálásában. A szakmai képzést végző oktatási vállalkozások rendelkezésre bocsátották digitális tananyagaikat. Egyes IT szolgáltatók azonnal ingyenessé tették oktatási platformjaikat, és megkezdődtek az informatikai szoftverfejlesztések, olyan formában, hogy a helyzethez alkalmazkodva leginkább segíteni tudják az oktatást.

Az internetszolgáltatók is azonnal reagáltak a helyzetre, és társadalmi támogatásként jelentős adatforgalmat tettek elérhetővé térítésmentesen előfizetőik részére. Gesztusukkal megteremtették a ismerkedés a diákok internetes hátrányban levő, tanulók bekapcsolódási lehetőségét az oktatásba.

Az alábbi ábra mutatja, hogy a válaszadók érintettségében a Forrás: ADOM felmérése alapján saját szerkesztés A felmérés alapján általánosságban megállapíthatjuk, hogy az oktatás fenntartása érdekében nagyon szoros összefogás alakult ki, és ennek köszönhető, hogy a digitális távoktatásra való átállás néhány nap alatt meg tudott valósulni.

Az ország ismerkedés a diákok internetes gazdasági helyzete alapján nem állt mindenhol rendelkezésre a szükséges eszköztár a digitális oktatás megvalósulásához. Az anyagi lehetőségek és napi megélhetési nehézségek korlátozták a fogadóképes bázist.

Nem ismerkedés a diákok internetes elvárható napi nehézségekkel küszködő társadalmi rétegek esetében, hogy mind eszközben okos eszköz, számítógépmind szolgáltatást igénybevevőként internet hozzáférés készen álljanak egy új oktatási formára átállásra.

Azonban, ha nem tudja használni a digitális rendszereket, akkor szükségszerűen csak az elavult, kevésbé hatékony megoldásokkal tud munkát végezni, legyen szó az egyszerű feladatkiosztásról, kommunikációról, vagy valós adatokon alapuló döntéshozatalról.

Ennek okait mélyebben nem boncolgatnám, de a megbecsülés hiánya, a kiégés, a fiatal generációk magatartásbeli változása mind jelentős tényezők. Nem várható ezen tendencia változása, amíg a tanárhivatás méltóképp megbecsülésre nem kerül.

Opus et Educatio

Jelentős az idősebb korosztály által betöltött tanár státusz. A tanfolyami képzések a szükséges kompetenciák ismerkedés a diákok internetes nagy hangsúlyt fektetnek, és aki eleve rendelkezett digitális kompetenciákkal, vagy nem volt számára idegen a számítógép világa, az fel tudta venni a tempót a digitális fejlődéssel.

Azonban annak, akiknek az általános számítógép használat is nehezen megy, sajnos jelentős lemaradással kell megküzdeni. A Magyar Tudományos Akadémia által publikált tanulmány szerint romlott a tendencia, és a és között eltelt 10 évben egyre magasabb lett a tanári társadalom átlagéletkora.

Tanítás otthonról - a digitális távoktatás támogatásának lehetőségei Hír Köznevelés Válogatás a Tempus Közalapítvány Digitális Módszertárának ötleteiből Az iskolák digitális munkarendi időszakában az oktatásban dolgozók összefogására és támogatására van szükség ahhoz, hogy közösen találjunk alternatív megoldásokat a távoktatás hatékonyabbá tételére. Cikkünkben a Tempus Közalapítvány honlapján működő, bárki számára hozzáférhető módszertani gyűjteményből válogattunk ki néhány izgalmas és praktikus foglalkozást, amelyekkel segíthetünk ismerkedés a diákok internetes diákoknak is élvezhetőbbé tenni az otthon tanulás élményét. A Digitális Módszertár a tanítási gyakorlatot újszerű, interaktív módszerekkel, a tananyag feldolgozását IKT-eszközökkel megtámogató ötletek gyűjteménye, mely segítséget nyújt egy-egy projekt vagy tanóra teljes tervezéséhez letölthető segédanyagokkal, illusztrációkkal és óratervekkel. A pedagógusok által kidolgozott tantervek részletekbe menően írják le egy-egy program kialakításának módszerét, és adaptálhatóvá teszik az egyedileg kigondolt koncepciókat.

Az éves tanárok aránya jelentősen, ről 35 százalékra nőtt, a 60 évesnél idősebb tanároké pedig 2-ről 9 százalékra. Az OECD PISA kutatási eredménye alapján megállapítható, hogy a digitális oktatás feltételei nem csak tárgyi feltételekben mutatkozik meg, hanem komoly készségeket igényel.

Nehézséget okoz azon egyének esetében, ahol a tanulás folyamatát értési nehézségek is korlátozzák. A készséget, hogy gyorsan alkalmazkodni tudjon új platformok használatára, nem mindenki tudja elsajátítani. Azon egyének, akik a hétköznapi tevékenységeik során nem, csak ritkán vagy csak korlátozott célra facebook, e-mail használnak digitális eszközöket, nehezen vagy egyáltalán nem tudnak olyan eredménnyel átállni a digitális tanulásra, mint azok az egyének, akik már a fejlődő digitális világgal párhuzamosan használnak digitális felületeket on-line ismerkedés a diákok internetes, bankolás.

Komplex probléma, hogy ahol az eszközök sem állnak rendelkezésre, ott a készség sem alakult ki, tehát, ha központilag az eszköztár biztosítása megoldódna, sem lenne képes az egyén azt megfelelő készségszinten használni. Régiók között digitális kompetencia szintjén évtizedes távolságok vannak, melyek nem hidalhatók át egyik napról a másikra.

Ez a külső környezetei támogatás számos esetben nem tud megtörténni, ennek oka számos tényező lehet, akár kulturális, társadalmi, gazdasági szempontok előfordulhatnak.

Online programozóverseny diákoknak

A tanulás olyan folyamat, amely az egyes személyekben, külön-külön zajlik. Mindenkinek, önállóan kell rajta végighaladni: nem lehet más ember helyett tanulni. A tanulási folyamat feltétele a motivált egyén, aki akar és képes, tud önállóan ismereteket elsajátítani. Az információ kinyerése, alkalmazása már összetettebb feladat, mely leghatékonyabban csoportmunkában tud megvalósulni.

Az információhalmazból a használható információ megtalálása szintén igényli a többféle nézőpontot, kontrollt.

Ezen tényezőkön múlik leginkább, hogy az oktatási munka milyen hatékonysággal valósul meg. Ettől függ, hogy átadásra, elsajátításra kerül-e az ütemezett, tartalmi- és időkeretek közé szorított tananyag.

Kérdőíves kutatás bemutatása A digitális távoktatás megkezdését követően számtalan kérdőíves felmérés készült, más-más egyének és szervezetek különböző okokból szerették volna felmérni a megvalósult oktatási forma hatékonyságát és eredményességét. A felmérések kapcsán azt tapasztaltam, hogy a kérdőívek sokasága miatt már nem lehet kellő számú válaszadót bevonni — nekem sem sikerült.

ismerkedés a diákok internetes

Miután kis mennyiségű minta sokaság alapján nem lehet általános következtetést levonni a teljes sokaság vonatkozásában, ezért azt a módszert választottam, hogy kiválasztok egy kellő méretű mintával rendelkező felmérést, melynek ismerkedés a diákok internetes összhangban állnak az általam is kijelölt vizsgálati céllal és a tulajdonos szervezet adatainak engedélyezett felhasználása mellett végzem el a céljaim szerinti elemzést.

Felvettem a kapcsolatot a szervezettel és kértem, hogy a felmérési adatokat elemzés céljából adják meg. Az adatfelvételi időszak A kérdőívet A kitöltők szerepük szerint elkülöníthetők tanárokra: 1.

ismerkedés a diákok internetes

A kitöltők nemek szerinti megoszlása: 7. A minta volumenét tekintve megfelelő nagyságú ahhoz, hogy a vizsgálat alapján kapott eredményekből általános következtetéseket vonjak le. Horváth László, Czirfusz Dóra, és Dr. Az ELTE kutatási eredménye nyilvános. A mintasokaság ennél a vizsgálatnál nem olyan jelentős mértékű 1.

További előnye, hogy regionális elválasztást is tartalmaz, valamint a készítő intézménytípusonként is kutatott. Még nem rendelkeznek olyan szintű digitális kompetenciával, amely képessé teszi őket a kapcsolattartás és szórakozás platformjain kívül, más hasznos ismeretszerzésre, tudás elsajátításra alkalmas felületek alkalmazására. További oka lehet, hogy az oktatás során használt platform nem megfelelő, nem az érintett korosztály szintjére készült.

A diákok által tanulásra fordított többletidő azt támasztja alá, hogy a digitális távoktatás jelenlegi formájában megvalósítva nem elég hatékony, nem elég eredményes. A felszabaduló ismerkedés a diákok internetes bejárás, szünetek sem pótolja az önálló tanulásra regisztráció nélkül társkereső iroda többletidő szükségletet.

A tanárok között egyfajta verseny indult a digitális tanítási módszerek, platformok alkalmazása kapcsán. Sok tanár több platformot használ egyidejűleg, ami abban előny, mélykúti párkeresés a tanulók digitális kompetenciafejlesztéséhez hozzájárul, azonban jelen helyzetben egy tanulóra vetítve a többféle platform alkalmazása, inkább az átláthatóságot korlátozza.

A probléma forrása az is, hogy a készségtárgyak óráinak megtartását se korlátozták, tananyag alól nem történt mentesítés ebben a helyzetben. Éppúgy megtartásra kerülnek mind az ének, rajz, technika és testnevelés órák is online.

Testmozgás helyett sok tanár testnevelés elmélet tesztekkel pótolja az óráit.

Jobb az e-biztonság

A készségtárgyak kapcsán nem lenne szabad számonkéréssel és tananyaggal terhelni a tanulókat a prioritást élvező tantárgyak terhére. Véleményem szerint célszerű lett volna csak ajánlásokat tenni. A teljesítéskényszer oka a tanárokban az a kép alakult ki, hogy az állásuk megtartása érdekében, a teljesítésük bizonyítása érdekében dokumentáltan bizonyítani szükséges a tevékenységet. A jelen helyzetben digitális kompetenciával nem vagy csak kis részben rendelkező tanárok, hátrányban vannak.

Nem voltak felkészülve egy teljes mértékű, hirtelen átállásra. Ezen válaszadók nem küzdenek digitális távoktatási nehézségekkel. Ez a válaszadói réteg az, aki tanárként napi szinten megküzd a digitális oktatás nehézségeivel. Forrás: ADOM felmérése alapján saját szerkesztés Szülők A távoktatás kapcsán az általános iskola alsóbb évfolyamain a sikeres tanítás és tanulás kulcsszereplője a szülő lett, aki otthon kapcsolatot teremt a tanár és diák között. A szülők egy része home office munkaformában dolgozik otthon, így a napi 8 órában kötött elfoglaltsággal rendelkezik.

Új kormányrendeletet írt alá Orbán Viktor, melyben kimondják, hogy akik digitális oktatásban vesznek részt, 30 napig ingyen használhatják az internetet. A nemrégiben közzétett videóban Magyarország miniszterelnöke felolvasta, pontosan hogyan szól a kormányrendelet szövegezése. Ingyenes lesz az internet - Amit most aláírtam, az egy kormányrendelet, a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről — kezdi a közleményt Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Hozzátette a miniszterelnök, hogy ez lényegében azt jelenti, hogy akik digitális oktatásban vesznek részt, és ezért internetet használnak, azoknak erre az időszakra ingyenes internet hozzáférést biztosítanak.

Forrás: ADOM felmérése alapján saját szerkesztés Nagy kérdés, hogy egységes szabályozás hiányában biztosan az életkornak megfelelő platformot választotta az intézmény, a tanár? Az alsós osztályokban a szülői terheltség rendkívül magas, mert a feladatok megoldásában, új ismeret szerzésében gyermekeiket erős támogatásban kell részesíteniük.

Mindezek mellet a szülő tudja a feladatok megoldásának közvetítését — e-mail, vagy felületre feltöltés — megoldani. Az sem elvetendő szempont, hogy a tanár összetudta-e állítani az életkornak megfelelő digitális tananyagot, mely hatékonyan és eredményesen segíti az ismeretszerzést. Megadott-e az életkornak megfelelő minden szükséges magyarázatot, kiegészítő információt, illetve kellőképpen szemléltette-e az ismeret elsajátításához?

ismerkedés a diákok internetes

Ha ez nem sikerült, akkor ezek a mellékszerepek is a szülőre hárulnak. A számonkérések formájának meghatározásában sincs egységes nézőpont. A számonkérések sokféle módon és platformon történnek jelenleg.